Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr marzec 2003
Słowo od redakcji
      W Środę Popielcową, która w tym roku przypada na dzień 5 marca, wejdziemy w czas Wielkiego Postu, dzisiaj raczej zwany w liturgii Kościoła czasem Przygotowania do Wielkanocy. To przygotowanie ma być nie tylko naszym wpatrywaniem się w Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego za nasze grzechy, a następnie w Zmartwychwstaniu zwyciężającego śmierć, piekło i szatana. Wielki Post jest także sposobnością daną każdemu z nas, by zagłębił się w sobie i aby podjął zwłaszcza w tym czasie jakieś konkretne postanowienia, praktyki pokutne, akty wynagrodzenia za grzechy swoje i całego świata. Takie przeżywanie Wielkiego Postu będzie najwłaściwszą formą współuczestnictwa w Jezusowej męce. "Katechizm Kościoła Katolickiego" poucza, że "Okres Wielkiego Postu jest w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okres ten jest szczególnie odpowiedni dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne)" (1438).
      Sam Jezus w Ewangelii (Mt 6,1-18), czytanej w Środę Popielcową, przypomina o trzech szczególnie istotnych praktykach pokutnych. Są nimi: post, jałmużna i modlitwa. Post jest spojrzeniem na siebie w gotowości rezygnacji z dozwolonych, ale mniejszych wartości, by pozyskać większe. Jałmużna każe spojrzeć na innych ludzi, którzy potrzebują wsparcia nie tylko materialnego, ale którzy oczekują na naszą pomoc, życzliwość, przebaczenie, dobroć. Modlitwa jest najbardziej osobistym wyrazem wiary człowieka, który wie, że w Bogu znajdzie to wszystko, czego w życiu potrzebuje, a czego świat dać nie może.
      Tak przeżyty Wielki Post stanie się najlepszym przygotowaniem do Wielkanocy. Niech w nas obumiera stary człowiek, by w Zmartwychwstaniu mógł się narodzić nowy.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
 • Kalwaryjskie Misterium - Agnieszka Turska
 • Tajemnica kobiecości - Jadwiga Zięba
 • PSJ III/2003
  skocz do numeru:
  wybrane artykuły:
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.