Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr kwiecień 2003
Miejsca w Ziemi Świętej związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa...
      Kiedy pielgrzymowałam po Ziemi Świętej, odwiedzając miejsca związane z życiem i z nauczaniem Jezusa, starałam się wyobrazić sobie wszystkie te zdarzenia, które są opisane przez Ewangelistów w Piśmie Świętym. Czytając tekst na miejscu konkretnego zdarzenia spotkania się Jezusa z uczniami, na miejscu uzdrowień ducha i ciała, czułam, jakbym ja, wędrując szlakiem Jezusa, spotykała Go w tych miejscach, a On jakby pokrzepiał i odświeżał moją wiarę. Pewne miejsca, gdzie po raz ostatni tu, na ziemi uczniowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego, słyszeli Jego ostatnie słowa, zostały mi w pamięci.

Bazylika Grobu Pańskiego

      Najświętszym miejscem w Jerozolimie, czczonym przez chrześcijan, jest Bazylika Grobu Pańskiego. W obrębie jej murów leży góra Kalwaria, inaczej zwana Golgotą. Ukrzyżowano tu Chrystusa i tu poniósł On śmierć. Zaraz obok znajduje się miejsce, gdzie Go złożono do grobu i gdzie On zmartwychwstał.
      Dzisiejsza Golgota to dwie kaplice: rzymskokatolicka i greckoprawosławna. Stacje Drogi Krzyżowej przedstawiają tu miejsce obnażenia Jezusa z szat i przybicia Go do krzyża, a także Jezusa umierającego na krzyżu. Poniżej ołtarza znajduje się miejsce, gdzie stał krzyż. Pomiędzy kaplicami znajduje się ołtarz Matki Bolesnej, upamiętniający Jej cierpienia u stóp krzyża. Poniżej Golgoty w Bazylice znajduje się Kamień Namaszczenia, gdzie Józef z Arymatei i Nikodem namaścili ciało Jezusa mieszanką miry i aloesu i zawinęli je w lniany całun. Matka opłakiwała tu Syna przed złożeniem Go do grobu.
      Grób Pański to sztuczna rekonstrukcja, symbolizująca dwukomorowy grób wykuty w skale. Składa się on z kaplicy Anioła i z kaplicy Grobowej. W pierwszym pomieszczeniu, w tzw. kaplicy Anioła znajduje się bogato zdobiony czworoboczny blok marmuru, uważany za część pokrywy grobu, na której siedział anioł, zwiastujący Zmartwychwstanie Jezusa trzem niewiastom: Marii Magdalenie, Marii, matce Jakuba, i Salome, kiedy te przyszły w niedzielę, by namaścić ciało Jezusa i znalazły pusty grób.
      Kiedy Maria Magdalena stała przed grobem, opłakując śmierć Jezusa, On objawił się jej i poprosił ją, by udała się do Jego uczniów ze słowami: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego (J 20,17).

Emmaus

      Niedaleko od Jerozolimy leży mała miejscowość Emmaus, którą udało mi się odwiedzić na szlaku mojej wędrówki śladami Zmartwychwstałego Jezusa. Znajduje się tu Sanktuarium Łamania Chleba, wybudowane na miejscu byłej świątyni, wzniesionej przez krzyżowców. Składa się ono z trzech naw, z których jedna poświęcona jest tajemnicy ukazania się Chrystusa uczniom w drodze do Emmaus.
      W dzień Zmartwychwstania Chrystusa dwaj uczniowie wędrowali do Emmaus, rozmawiając o ostatnich wydarzeniach w Jerozolimie. Przyłączył się do nich nieznany pielgrzym, który powiedział im: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy (Łk 24,25). W czasie posiłku rozpoznali, kto był owym Pielgrzymem, lecz On zniknął im sprzed oczu.

Jezioro Galilejskie

      Idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, dotarłam do skalnego występu nad wodami, gdzie wybudowano kościół Ukazania się Zmartwychwstałego Jezusa; poniżej obok kościoła znajduje się kaplica Prymatu. Współczesny kościół jest potężną jednonawową budowlą z czarnego bazaltu, którą wznieśli franciszkanie w 30. latach XX w.
      Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się swoim uczniom, którzy strwożeni Jego śmiercią zaczęli opuszczać Jerozolimę; niektórzy z nich udali się nad Jezioro Tyberiadzkie, aby łowić ryby. Całą noc męczyli się bez skutku. Zmartwychwstały zjawił się przy nich i polecił im jeszcze raz spróbować, a kiedy próba zakończyła się sukcesem, uwierzyli w objawienie się Zmartwychwstałego. Podczas wspólnego posiłku Jezus nakazał Piotrowi: Paś owce moje (J 21,17). I w ten sposób św. Piotr został ustanowiony Głową Kościoła. Zgodnie z tradycją to wydarzenie miało miejsce w kaplicy Prymatu w Tabgha.

Góra Oliwna

      Pod koniec pielgrzymowania udałam się na miejsce, gdzie Apostołowie po raz ostatni spotkali Jezusa. W 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezus zaprowadził ich na szczyt Góry Oliwnej. Tu rozkazał im pełnić swoją misję: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19). I tak stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi (Łk 24,51). Wstąpił do nieba i tu zakończył się ziemski żywot Chrystusa.
      Znajduje się tu kaplica Wniebowstąpienia. Z ogromnej bazyliki, wybudowanej przez Konstantyna w IV w., pozostały tylko fundamenty. Obecnie jest to mały ośmioboczny budynek z kopułą, przypominający muzułmański meczet. Wewnątrz budowli znajduje się skała, z której Chrystus wstąpił do nieba. Dotknął przy tym tak mocno ziemi, że w skale pozostał ślad Jego stopy. Pobożni pielgrzymi modlą się w tym miejscu, oddając cześć Chrystusowi, który tu zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie.
      Niesamowitym przeżyciem jest czytanie Pisma Świętego w miejscach, gdzie odbyły się spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną, z uczniami w Emmaus, nad Jeziorem Galilejskim, na Górze Oliwnej. Miałam wrażenie, jakbym towarzyszyła Jezusowi w ostatniej ziemskiej drodze, ucząc się miłości, nadziei i coraz większej wiary.
Małgorzata Pióro
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ IV/2003
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.