Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr lipiec 2003
Tajemnica Nieskończoności
      Od ponad 8 lat fascynowała mnie duchowość św. Wincentego Pallottiego - człowieka pokornego, miłosiernego, apostoła XIX wieku. Przez lata zastanawiałem się nad zagadnieniami zaufania i nieskończoności, jakie często cytował w swoich dziełach wspomniany święty.
      Kiedy jeszcze studiowałem, jeden z moich profesorów na pytanie: Co trzeba zrobić, aby być świętym? odpowiedział: Trzeba być po prostu człowiekiem. Zwykłym człowiekiem, nie pędzącym za nienawiścią, za bogactwami, zazdrością. Trzeba być człowiekiem zwyczajnym, prostym (nie prostackim), który umie rozmawiać z innymi ludźmi i z Bogiem. Umieć rozmawiać z człowiekiem, znaczy umieć rozmawiać z Bogiem, bo nie można kochać Boga, jeżeli nie kocha się człowieka. Nie można rozmawiać przyjaźnie z Bogiem, nienawidząc innych. W człowieku, w jego gestach, słowach można zobaczyć miłość Boga, ale można również i innym ją ukazać. I tak sobie myślę, że św. Wincenty Pallotti doskonale potrafił ukazać miłość Boga, widząc w drugim człowieku Jego obraz. Zaufać Bogu, być może, oznacza coś innego, niż zaufać człowiekowi. Człowieka mamy na co dzień, możemy go zawsze skontrolować, możemy wiedzieć, czy mówi prawdę, czy jest wiarygodny, możemy mieć nad nim kontrolę. A Bóg? Nie znamy Jego planów, nie wiemy, co On czynić zamierza i czasami wydaje się nam być bardzo daleki.
      Nieskończoność. Być w nieskończonym kontakcie z Bogiem, nieskończenie mu zaufać, nieskończenie poddać się Jego woli i zdać się na Jego zbawcze posłannictwo. Czasami było bardzo trudno mi w to było uwierzyć, do tego się przekonać. Wydaje mi się, że najtrudniej jest pokonać barierę zaufania, zawierzenia. Niczym Abraham wyruszyć ze swojego domu, by iść w nieznane; niczym Mojżesz stawać w obronie kogoś, kto wcale nie chce być bronionym, jak buntujący się lud na pustyni; niczym ślepiec z Ewangelii pomimo sprzeciwu zgromadzonych "dopchać się" za wszelką cenę do upragnionego celu - do Chrystusa. Być może ktoś powie, ładna, bardzo ładna teoria, ale daleko jej jeszcze do praktyki. W XXI wieku, rządzonym przez pieniądz, politykę trudno jest mówić o zaufaniu do człowieka, łatwiej jest mówić o "plecach", dzięki którym można się dostać do pracy, na studia, na wysokie stanowiska. Trudniej się mówi o zaufaniu do człowieka, a jeszcze trudniej o zaufaniu do Boga, gdy liberalizm stara się nam ukazać bezsens wiary, a ludzkość pyta: Gdzie jest Bóg? Czy naprawdę jest On wszechmogący?
      Nieskończenie zaufać Bogu, stanąć ponad systemami społecznymi, uwierzyć, że nad wszystkim, co nam się w życiu przytrafia, czuwa Bóg. Chroni nas i nigdy nie chce dla nas źle. Żyć wiarą i uwierzyć w życie, zaufać nieskończenie, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga, a nie do człowieka. To brzmi jak prawdziwy sprawdzian z naszej wiary. Bo życie jest sprawdzianem z rozumienia Bożej miłości.
      W ubiegłym roku w Zurychu, w Lozannie i w wielu innych miastach odbyła się największa wystawa Techniki XX i XXI wieku — "Expo 2002". Kolorowe afisze, reklamy telewizyjne. Tłumy Szwajcarów wyruszały, by ujrzeć "cuda techniki". W każdym sklepie można było usłyszeć pytanie: Czy widziałeś już EXPO 2002? Kiedyś w jednym z kazań powiedziałem, że zachwycamy się cudami techniki, a tymczasem nie zastanawiamy się nad sferą duchową. EXPO 2002 nie było niczym innym jak tylko Wieżą Babel XXI wieku, krzyczącą na cały kraj: Patrzcie co jesteśmy w stanie uczynić!!! My ludzie zawładnęliśmy techniką, pieniądzem, możliwościami. Być może dzięki temu niektórzy chcą stać się równymi Bogu. A tymczasem? Kiedy pojawia się jakaś choroba, np. rak, czy też gdy nadchodzi śmierć, zdajemy sobie sprawę, że ani pieniądze, ani technika nie są w stanie nam pomóc. Coś, co może nas trzymać przy życiu, nie może być ujęte w kryteriach materialnych. Wiary i zaufania nie da się kupić, nie da się ich wyprodukować. Są one owocem miłości. I tak sobie myślę, że źródłem nieskończoności jest również miłość, czyli sam Bóg jako nieskończona miłość. Myślę, że słowa Wincentego były aktualne w XIX wieku , ale są jeszcze bardziej "na czasie" w 200 lat później:
Szukaj Boga
A znajdziesz Go
Szukaj Boga
We wszystkich dziełach
A znajdziesz go w nich
Szukaj go zawsze
A zawsze Go znajdziesz

      Gdy znajdziemy w naszym życiu Boga, gdy prawdziwie Go spotkamy, myślę, że wówczas odkryjemy tajemnicę nieskończoności i zaufania. Odkrywając te tajemnice, poznajemy tym samym Boga, Jego miłość i troskę, jaką On nas otacza każdego dnia. Tajemnica nieskończoności, jest tajemnicą Boga, bo On jest nieskończony, On jest Bogiem Nieskończonej Miłości.
Artur Marek Wójtowicz
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Tajemnica Nieskończoności - Artur Marek Wójtowicz
  • Zmęczenie i odpoczynek - ks. Stanisław Łucarz SJ
  • Turystyka drogą ku Bogu - dr Paweł Różycki
  • PSJ VII/2003
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.