Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr luty 2004
Spis treści numeru
Słowo od redakcji

Na Dzień Życia Konsekrowanego
Jan Paweł II

Tryptyk o ofiarowaniu Dzieciątka Jezus
Mariusz Gajewski SJ


Modlitwa oddania
Thomas Merton

Mozaika Ducha Świętego. Sceny mozaikowe...
Ks. Stanisław Groń SJ

serce za Serce

Mądry i gorliwy pasterz. Polikarp
Paweł Szpyrka SJ

Dwa nurty życia duchowego
Ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Życiodajne Źródło
Jadwiga Zięba

Otworzyć się na Boga   
Krystyna Radwan

W świecie kontrastów   
Bożena Grzebień

Naród
Ks. Andrzej Zwoliński

14 lutego. Święto Cyryla i Metodego
Jan Paweł II

"Słuchajcie, synowie, rad ojca..."
Duszpasterz

Tradycja ojców
Alicja Bronakowska

Mały Posłaniec
Jacek Marceliński

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ

Być razem
Leszek Ekstowicz

Zamyślenia. Bóg wierny i prawy
Ojciec Jerzy

Nawróćcie się, a żyć będziecie
Grażyna Berger


Pierwsze piątki u św. Łazarza
Jacek Popko

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Kult Serca Jezusa w życiu Kościoła
Ks. Tadeusz Chromik SJ

Wojenne wotum z Sidziny
Urszula Janicka-Krzywda

Razem przed Panem
Ks. Tadeusz Loska SJ

Biblia dla wszystkich. Natchnienie biblijne
Ks. Tomasz Jelonek

Masz chwilę czasu?
Gena

Życie Apostolstwa Modlitwy
Helena

Warunki prenumeraty "PSJ"

Nieustannie się módlcie!
Ks. Wikariusz z Białorusi
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ II/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.