Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr marzec 2004
Spis treści numeru
Słowo od redakcji

Oto znaki Bożej męki

Rabbuni... Droga krzyżowa
Bogusława Szopa

Symbol naszej tożsamości
Jan Pluta

Przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego. Sceny mozaikowe...
Ks. Stanisław Groń SJ

Kult Serca Jezusa w życiu Kościoła
Ks. Tadeusz Chromik SJ

serce za Serce

Państwo a Kościół
Ks. Andrzej Zwoliński

Zamyślenia. Bóg dobry
Ojciec Jerzy

List do Redakcji
Antoni

Czy katolik powinien angażować się w życie polityczne?
Grzegorz Kwaśniewski

Cierpienie - prawda życia
Katarzyna Pytlarz

Człowiek czy szata?
Mariusz Gajewski SJ

Gdzie człowiek musi albo znieść cierpienie, albo zaprzeć się Boga
Paweł Szpyrka SJ

Czas Wielkiego Postu
Magdalena Urzędowska

"I nadasz Mu imię Jezus"
Jadwiga Zięba

Kościół a polityka
Ks. Stanisław Ziemiański SJ

Mały Posłaniec
Jacek Marceliński

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Razem przed Panem
Ks. Tadeusz Loska SJ

Biblia dla wszystkich. Kanon Pisma Świętego
Ks. Tomasz Jelonek

Życie Apostolstwa Modlitwy

"Słuchajcie, synowie, rad ojca..."
Duszpasterz

Warunki prenumeraty "PSJ"

List z Zambii
Ks. Jakub Rostworowski SJ
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ III/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.