Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr kwiecień 2004
Spis treści numeru
Niech w Święto radosne

Hosanna Królowi Dawidowemu!
Magdalena Urzędowska

Przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego. Sceny mozaikowe...
Ks. Stanisław Groń SJ

Zamyślenia. Bóg zazdrosny
Ojciec Jerzy

Wielki Tydzień w Ziemi Świętej
Paweł Szpyrka SJ

Spotkania ze Zmartwychwstałym
Mariusz Gajewski SJ

Nadeszła godzina
Marta Wojtasiewicz

Nawet trąd może być uleczony
Rozmowa ks. J. Sermaka SJ z dr B. Stryjewską

"Słuchajcie, synowie, rad ojca..."
Duszpasterz

Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jan Paweł II

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ

Już czas na nowe wino
Jadwiga Zięba

Miłosierdzie niejedno ma imię
Jan Pluta

serce za Serce

Malowanie ciała
Ks. Andrzej Zwoliński

Mały Posłaniec. Marcinek i ziarnka życia
Elżbieta Polak

Razem przed Panem
Ks. Tadeusz Loska SJ

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Biblia dla wszystkich.
Ks. Tomasz Jelonek

Życie Apostolstwa Modlitwy

Warunki prenumeraty "PSJ"
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ IV/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.