Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr maj 2004
FATIMA
Maryja Jutrzenką wyprzedzającą wschód Słońca
      Bóg miłuje to co małe i pełne prostoty. Również Matka Boża kocha serca pełne prostoty. Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. W Betlejem Anioł głosił swoją nowinę ubogim, pokornym, prostym i pobożnym pasterzom. Maryja na powierników swojej nowiny wybrała troje ubogich pastuszków.
      Matka Boża ukazała się w Fatimie, aby przynieść światło, które mogłoby oświetlić cały świat. Światłem świata jest Jezus. To światło zajaśniało już tamtej nocy, w której Chrystus został zrodzony w Betlejem. Ten świat jest światem pogrążonym w ciemności. Maryja jest Tą, która pierwsza gościła światło Chrystusa w sobie i pośredniczyła w jego wylaniu na świat. Niewiasta bowiem, która w Fatimie objawiła się nad skalnym dębem, jest tą samą Kobietą, która pochylała się w adoracji nad żłóbkiem betlejemskim. W Betlejem zrodziła dla świata Syna Bożego. Przez swoje objawienie w Fatimie chciała sprawić, żeby to, co się kiedyś wydarzyło w Betlejem, mogło się spełnić w ludziach; żeby Jej Syn mógł być zrodzony w sercach napełnionych wiarą. Ona pragnie na nowo ofiarować nam Zbawiciela, przywołując nas do Niego nieustannie. Maryja przypomniała, że ludzie powinni kochać Jej Syna i nie mijać się z Jego drogą.
      Orędzie z Fatimy jest bardzo głęboko sięgającym orędziem zbawienia. Zmierza ono do intensywnego przenikania mocy zbawczych w świecie przez nawrócenie grzeszników. Dokonuje się to przez Chrystusa za wstawiennictwem Matki Bożej, ale przy uwzględnieniu pokuty i wynagrodzenia ludzi zbawionych, którzy mogą i powinni współdziałać w dziele pełnego urzeczywistnienia zbawczego dzieła Chrystusa. Poprzez objawienia i orędzia fatimskie Matka Boża pochyla się bezpośrednio nad zagrożoną ludzkością i jej cierpieniami. Nie zajmuje się jednak symptomami choroby, lecz sięga do ich korzeni, do grzechu, do negacji Boga, do zatwardziałości serca i egoizmu. Odpowiada temu terapia pełna wymagań, lecz nie żądająca od ludzi zbyt wiele. Polega ona na modlitwie, nawróceniu, wynagrodzeniu, poświęceniu się Chrystusowi i bliźnim, wszystko za pośrednictwem Maryi. Przekazuje Ona w ten sposób naszym czasom moc zbawczej łaski, która jest zdolna zregenerować chory świat. Nie ma takiego grzechu, od którego nie moglibyśmy być uwolnieni za wstawiennictwem Królowej Różańca świętego. Nie ma w życiu takich trudności, których nie moglibyśmy opanować, opierając się na zaufaniu do Niej. Nie ma nikogo tak złego, żeby nie mógł stać się nowym człowiekiem.
      Maryja ukazała dzieciom piekło, dokąd udają się ludzie umierający w grzechu. Mówiła do dzieci, aby ludzie zaprzestali obrażać Boga, by zerwali z grzechem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy bardzo prosimy o przebaczenie. Tam gdzie zaczyna się modlitwa, kończy się grzech. Tam gdzie jest wielki grzech, łaska jest jeszcze większa. Musimy jednak czuwać i modlić się oraz postępować uczciwie, dopóki jest dzień. Nosimy bowiem skarb łaski Bożej w naczyniach glinianych.
      Różaniec prowadzi nas przez Maryję do Chrystusa. Ona pomaga nam w zgłębieniu i w przeżywaniu tajemnicy Chrystusa. Maryja prowadzi i oświeca naszą modlitwę. Ona wie o dramacie pogrążonych w lęku spraw, które jawią się w świecie, oraz o niezastąpionej niczym potędze modlitwy o łaskę, by osiągnąć przebaczenie.
      Najświętsza Maryja Panna nawiedziła Fatimę, przyniosła odpowiedź z nieba i chciała, żeby świat Ją wysłuchał i spełnił Jej życzenie. Odpowiedź, jaką świat otrzymał wówczas z nieba, była odpowiedzią Matki, która pragnie wszystkiego co najlepsze dla swoich dzieci. Fatima jest światłem, które Pan kazał rozjaśnić w swoim Kościele, żeby ludzie trafili do swego domu. Zanim Maryja przedstawiła dzieciom swoje prośby i żądania, pragnęła dodać im otuchy i powiedzieć: - Przychodźcie do mnie, a będziecie mieć moc i obronę.
      W Fatimie Maryja zaprosiła nas do poszukiwania skarbu ukrytego w roli. Skarbem tym jest niebo, a Maryja jest Bramą niebieską, ponieważ ukazuje nam drogę do nieba przez swoje słowo i przykład. Upomina nas, abyśmy miłowali Chrystusa, abyśmy się modlili oraz stronili od grzechu. W ten sposób staniemy się godni obietnic Jej Syna.
      Maryjo, spraw, aby Jezus żył we mnie nieustannie. Poświęcam Mu w ofierze samego siebie, ofiarowuję się Tobie.
Katarzyna Pytlarz
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
 • Maryja nas pocieszyła - ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ
 • "Labirynty" Mariana Kołodzieja - Rozmawiała: Bożena Grzebień
 • FATIMA - Katarzyna Pytlarz
 • PSJ VI/2004
  skocz do numeru:
  fot. G. Pióro
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.