Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr lipiec 2004
Spis treści numeru
Z Listu apostolskiego "Inde a primis"
Jan XXIII

Odkupieni Krwią Chrystusa
Jadwiga Zięba

Historia niejednego życia
Ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Opatrzności Boża, czuwaj nad nami!
Jan Pluta

Zamyślenia. Bóg "podobny do ludzi"
Ojciec Jerzy

Uzależnienia - psychologia, obawy, nadzieje...
Mariusz Gajewski SJ

Wyzwól ma duszę
Tychon Zadoński

Więcej służyć Bogu i ludziom
Rozmowa Ks. J. Sermaka SJ z Ks. A. Leśniarą SJ

Proces jezuitów - męczenników II wojny światowej
Ks. Stanisław CieślakSJ

"Słuchajcie, synowie, rad ojca..."
Duszpasterz

Ireneusz z Lyonu. Tajemnica pełni życia
Paweł Szpyrka SJ

Mały Posłaniec. Skarb

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Święty Krzysztof. Sceny mozaikowe...
Ks. Stanisław Groń SJ

Teologia obrazu
Ks. Andrzej Zwoliński

Na szlakach Maroka
Paweł Różycki

serce za Serce

Razem przed Panem
Ks. Tadeusz Loska SJ

Biblia dla wszystkich. Gatunki literackie
Ks. Tomasz Jelonek

Życie Apostolstwa Modlitwy

Warunki prenumeraty "PSJ"
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ VII/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.