Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr wrzesień 2004
Słowo od redakcji
29 września czcimy trzech Archaniołów, którym w ciągu wieków Bóg powierzał specjalne misje wobec ludzi. Ich imiona: Michał, Gabriel i Rafał określają także ich funkcje i misję, jaką z woli Bożej mają do spełnienia pośród ludzi.

Imię Michał oznacza: "Któż jak Bóg?" i było pierwszym zawołaniem aniołów w walce z szatanem. Michał ukazany jest na kartach Biblii jako przywódca tych sił w niebie, które odniosły triumf nad mocami piekielnymi. Od czasów apostolskich Kościół okazuje mu cześć szczególną, wzywając go jako opiekuna i obrońcę, i nazywając go Archaniołem. Ojcowie Kościoła wynoszą go ponad wszystkich aniołów, nazywając go "Księciem Serafinów".

Imię Gabriel oznacza "mąż Boży" albo "Bóg jest moim męstwem". Wzmiankę o nim znajdujemy w Księdze Daniela, któremu anioł Gabriel oznajmił tzw. "proroctwo siedemdziesięciu tygodni" (Dn 9, 21-27). Jego imię pojawia się również w Księdze Henocha. Ukazał się też Zachariaszowi, by zapowiedzieć narodziny Jana Chrzciciela (Łk 1, 11-20). On również zapowiedział Maryi: "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego" (Łk 1, 31).

Imię Rafał oznacza "Bóg uzdrawia". Po raz pierwszy to imię pojawia się w Księdze Tobiasza, któremu Archanioł Rafał pomógł odzyskać dług należny jego ojcu i tegoż uzdrowił ze ślepoty. Wyjawił mu też to, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15).

Przekonani o ich obecności w naszym życiu i o roli, jaką z woli Bożej wobec nas pełnią, módlmy się do tych świętych Archaniołów: Boże, który z wielką mądrością kierujesz aniołami i ludźmi, spraw, aby ci, którzy zawsze służą Ci w niebie, mogli bronić nas podczas naszej ziemskiej wędrówki. Amen.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Z Maryją przy Jezusie - Z pism S.B. Rozalii Celakówny
  • Posługa egzorcysty - O. Benedykt Barkowski
  • Radość krzyża - Jan Pluta
  • PSJ IX/2004
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.