Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr październik 2004
Słowo od redakcji
Od października 2004 roku do października 2005 roku trwać będzie w Kościele katolickim Rok Eucharystii. Zapowiedział go Ojciec Święty już w czasie homilii podczas Mszy świętej odprawionej w Uroczystość Bożego Ciała na placu przed Bazyliką św. Jana na Lateranie. Otwarcie Roku Eucharystii nastąpi podczas najbliższego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Gładalajarze, w Meksyku w dniach 10-17 X 2004 r. Zakończy go zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów, które zbierze się w Watykanie w dniach 2-29 X 2005 r. Tematem obrad będzie: "Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła".

Także Orędzie na 78. Światową Niedzielę Misyjną, która tradycyjnie obchodzona jest w przedostatnią niedzielę października, dotyczy Eucharystii i nosi tytuł: "Eucharystia i misja". Ojciec Święty pisze: "Eucharystia jest pokrzepieniem i zadatkiem ostatecznego zwycięstwa dla tych, którzy zmagają się ze złem i grzechem". Zachęca również do refleksji nad więzami łączącymi tajemnice Eucharystii i Kościoła w związku ze 150. rocznicą ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu: "Kontemplujmy Eucharystię oczyma Maryi. Licząc na wstawiennictwo Najświętszej Panny, Kościół ofiarowuje Chrystusa, Chleb Zbawienia, wszystkim ludziom, aby rozpoznali w Nim i przyjęli jedynego Zbawiciela". Nawiązując do rocznicy ogłoszenia dogmatu, Jan Paweł II jeszcze raz wyraża przekonanie, zawarte w jego najnowszej encyklice o Eucharystii: "Patrząc na Maryję, poznajemy przemieniającą moc, jaką posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy świat odnowiony w miłości".

Wszystkim nam, ludziom wiary, Papież życzy, "aby wciąż był żywy w każdej wspólnocie prawdziwy głód Eucharystii", i zachęca do okazywania "duchowej i materialnej" pomocy Dziełom Misyjnym. Nam wypada tylko na to papieskie wezwanie odpowiedzieć. Siłę do tego czerpiemy z Eucharystii.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ X/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.