Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr listopad 2004
Słowo od redakcji
Miesiąc listopad rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych. Kiedy mówimy o Świętych, najczęściej mamy na myśli tych, którzy po śmierci zostali wyniesieni na ołtarze, czyli beatyfikowani lub kanonizowani. Kościół jednak uważa za świętych tych wszystkich, którzy w swoim życiu w sposób heroiczny naśladowali Jezusa i doszli do doskonałego z Nim zjednoczenia. Byli ludźmi jak każdy z nas, ale w swoim życiu podjęli trud przemieniania się na wzór Chrystusa. Na tej drodze pozwalali się prowadzić Duchowi Świętemu, a On ich prowadził do coraz pełniejszego udziału w świętości Boga. Tylko Bóg jest Święty, a świętość człowieka to nic innego jak tylko pragnienie jak najpełniejszego naśladowania Syna Bożego. Zadatek świętości otrzymujemy wszyscy na Chrzcie świętym, ale tylko niektórzy w pełni ten dar doceniają i podejmują z nim współpracę. Takich ludzi, którzy dar świętości w pełni wykorzystali i rozwinęli, czcimy właśnie w Uroczystość Wszystkich Świętych. W nich też upatrujemy ludzkie wzory do naśladowania. Uczą nas Święci, że chrześcijańską doskonałość rozwija się i pogłębia, słuchając słowa Bożego, przyjmując sakramenty święte, modląc się, walcząc ze swymi słabościami i służąc z miłością ludziom potrzebującym.

Jedyną drogą prowadzącą do świętości jest naśladowanie Chrystusa. Jest ono sprawdzianem, najważniejszą normą i znakiem prawdziwej świętości. Na tym właśnie, że Święci Kościoła katolickiego żyli według wzoru i nauki Chrystusa, polega różnica między nimi a wszystkimi innymi bohaterami, wielkimi postaciami historii i "świętymi" wszystkich pozostałych religii świata.

Wpatrując się w postacie Świętych Kościoła, uwierzmy, że świętość nie jest dla wybranych, ale jest powołaniem każdego chrześcijanina. Trzeba tylko umieć sobie powiedzieć: - Mogli oni, dlaczego nie mógłbym i ja.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ XI/2004
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.