Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr luty 2006
Spis treści numeru
Słowo Życia
Ks. Tadeusz Loska SJ

O darze konsekracji dziewic i wdów
Rozmowa J. Zięby z ks. Dr St. Szczepańcem

Najważniejsze pytanie
Ks. Robert Więcek SJ

Kapłan rozmiłowany w Eucharystii
Alicja Janiak

Słowo Życia

Sanktuarium Matki Bożej na Elbie
Urszula Janicka-Krzywda

O Panu Jezusie, który zamieszkał w szpitalach
Ryszard Paluch

serce za Serce

Męczennicy jezuiccy w Azji
Paweł Szpyrka SJ

Zamyślenia. Będziecie w nienawiści
Ojciec Jerzy

Wystawa o jezuickich męczennikach
Ks. Stanisław Groń SJ

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Słowo Życia

Cywilizacja miłości
Ewa Łatacz

Biblia. Ujęcia interpretacyjne oparte na Tradycji
Ks. Tomasz Jelonek   

Intencja ogólna Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ   

Życie Apostolstwa Modlitwy.

Świadectwa z Ogniska Apostolstwa Modlitwy w Legnicy

Słowo Życia

Duszpasterz. Reguły rozeznawania duchowego

Akwaaba! Witajcie, Drodzy Czytelnicy!
Bożena Latocha

Intencja misyjna Apostolstwa Modlitwy
Ks. Ryszard Machnik SJ

Warunki prenumeraty "PSJ"
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ II/2006
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.