Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr luty 2006
Słowo od redakcji
W czterdziestym dniu po Bożym Narodzeniu, czyli 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Józef i Maryja, wypełniając Prawo, niosą do świątyni swego Pierworodnego Syna, aby ofiarować Go Bogu. Idąc do Boga, na progu świątyni spotykają Symeona i Annę, którzy reprezentują całą ludzkość. Zdarzenie, które opisuje św. Łukasz, określa całe życie Jezusa. On stale będzie poświadczał, że jest najpełniej zjednoczony z Ojcem, pełniąc Jego wolę, i jest również całkowicie oddany ludziom, służąc im i oddając za nich swe życie.

W Kościele tę podwójną rolę spełniają zakonnicy i siostry zakonne. Oni poprzez swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ofiarują się Bogu, by pełnić Jego wolę i by w ten sposób jak najdoskonalej służyć ludziom. Właśnie dlatego ojciec święty Jan Paweł II ogłosił święto Ofiarowania Pańskiego Dniem Życia Konsekrowanego. W tym roku obchodzimy go już po raz dziesiąty. Ojciec święty Benedykt XVI, zwracając się w do przedstawicieli rzymskich wspólnot zakonnych męskich i żeńskich podkreślił, że Kościół potrzebuje życia konsekrowanego, które śmiało i w twórczy sposób podejmie wyzwania naszych czasów.

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (11 lutego) już po raz czternasty obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Tematem tegorocznego Dnia będzie opieka nad chorymi umysłowo. W specjalnym Orędziu, wydanym z tej okazji Benedykt XVI podkreśla, że każdy chrześcijanin powinien przyczyniać się do uznawania i promowania godności osób upośledzonych umysłowo. Główne uroczystości odbędą się w Adelajdzie w Australii, w katedrze św. Franciszka Ksawerego, wielkiego jezuity i misjonarza Azji, którego 500. rocznica urodzin przypada właśnie w tym roku. Pamiętając, że św. Franciszek Ksawery jest patronem Apostolstwa Modlitwy, jego wstawiennictwu powierzamy te dwie wielkie lutowe intencje: powołania zakonne i troskę o ludzi chorych.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
PSJ II/2006
skocz do numeru:
© Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.