Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr marzec 2006
Słowo od redakcji
Dzień 1 marca wyznacza w tym roku początek Wielkiego Postu. W tym czasie będziemy kontemplować mękę i krzyż Pana Jezusa, uświadamiając sobie ich znaczenie dla naszego życia wiary. Pomogą nam w tym piękne polskie nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich żali z kazaniami pasyjnymi. Patrzeć będziemy na umęczonego Zbawiciela, któremu ludzie w tak okrutny sposób odpłacili za to, co dla nich uczynił. A dał ludzkości dar najcenniejszy, przywrócił utracone przez grzech szczęście wieczne, czyli zbawienie.

Jeśli chcemy należycie przeżyć czas Wielkiego Postu, to nie możemy tylko skupiać się na wpatrywaniu się w Jezusową mękę. On sam na drodze krzyżowej wezwie nas: Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi. Te słowa trzeba potraktować jako najważniejsze zadanie wielkopostne. Trzeba więc pytać: W jaki sposób wypełnię to polecenie? Co jest we mnie tym złem, nad którym powinienem zapłakać i od którego chciałbym się uwolnić? Co dziś najbardziej niszczy życie moje, mojej rodziny i Ojczyzny? Mamy się więc nad czym zastanawiać.

Uświadomienie sobie zła swojego i swojej wspólnoty to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do jego naprawy. Ze świadomości musi zrodzić się gotowość do działania, do przemiany życia, do nawrócenia. Trzeba ukrzyżować w sobie starego człowieka, aby mógł narodzić się nowy, lepszy, bardziej Boży. Pomogą nam w tym wielkopostne rekolekcje. Dla własnego dobra trzeba sobie wygospodarować na nie czas. Nade wszystko trzeba jednak z pokorą uznać, że mamy dużo dobrej, ale słabej woli. Świadomość własnej niemocy na drodze nawrócenia to dla niejednego najcięższy krzyż. Trzeba z nim stawać przed ukrzyżowanym Zbawicielem, gdyż On jedynie może nas przemienić.

W tym miesiącu obchodzić będziemy również dwie radosne uroczystości: 19 III św. Józefa i 25 III Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Kościół stawia nam przed oczy dwie najbliższe na ziemi Jezusowi Osoby, które wraz z Nim stanowiły Najświętszą Rodzinę. Uczą nas One, że świętość jest życiem w bliskości Jezusa i życiem dla Niego także wtedy, gdy zbliżamy się do Niego drogą krzyża.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Posty i ich znaczenie - Ks. Andrzej Zwoliński
  • Zawsze wierny - Ks. Józef Bakalarz TChr
  • Chciane i niechciane dziecko - Jadwiga Zięba
  • PSJ III/2006
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.