Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr kwiecień 2006
Spis treści numeru
Słowo Życia
Ks. Tadeusz Loska SJ

Misteria - teatr czy modlitwa?
Urszula Janicka-Krzywda

Pascha
Monika Bachowska

Słowo Życia

Wieczerza paschalna
Ks. Andrzej Zwoliński

Duszpasterz. Znaki pocieszenia i strapienia

Misterium Paschalne a kult Serca Jezusa
Kard. Joseph Ratzinger

serce za Serce

Słowo Życia

Czy Stary Testament zapowiada Zmartwychwstanie Chrystusa?
Marcin Majewski

Zamyślenia. Wy jesteście świadkami
Ojciec Jerzy

Chrystus zmartwychwstan jest
Paweł Szpyrka SJ

Przeddzień szczęścia
Magdalena Urzędowska

Intencja misyjna AM. Kościół w Chinach
Ks. Ryszard Machnik SJ

Słowo Życia

Zapatrzony w Boga i w człowieka
Ks. Bogusław Steczek SJ

Słowo Życia

Kapłani, egzorcyści wyciągają z Otchłani
Jadwiga Zięba

Przez wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakówny

Biblia. Rozumienie tekstów biblijnych
Ks. Tomasz Jelonek

Intencja ogólna AM. Prawa kobiety
Ks. Ryszard Machnik SJ

Życie Apostolstwa Modlitwy. Weźcie to sobie do serca

Pozorne szczęście
Ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Warunki prenumeraty "PSJ"
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Misteria - teatr czy modlitwa? - Urszula Janicka-Krzywda
  • Chrystus zmartwychwstan jest - Paweł Szpyrka SJ
  • Zapatrzony w Boga i w człowieka - Bogusław Steczek SJ
  • PSJ IV/2006
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.