Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
PSJ nr kwiecień 2006
Słowo od redakcji
Czas 40-dniowego Postu kończy się wejściem w Wielki Tydzień. Rozpoczyna się on tryumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. - Hosanna Synowi Dawidowemu - tak witają Go ludzie, którzy doświadczyli Jego dobroci, słuchali Jego nauk, widzieli cuda. Wydawać by się mogło, że nic i nikt nie będzie już w stanie zmienić ich entuzjastycznego przyjęcia Jezusa z Niedzieli Palmowej. Wystarczyły jednak trzy dni, a ci sami ludzie, którzy w niedzielę wołali: Hosanna, zawołali: Ukrzyżuj Go!

Zanim to nastąpi, Jezus zabierze w Wielki Czwartek swoich apostołów do Wieczernika, gdzie raz jeszcze zapowie im swoją mękę, zostawi im swój testament miłości i ustanowi dwa sakramenty swojej szczególnej obecności: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Potem już, po wejściu do Ogrodu Oliwnego, wydarzenia potoczą się błyskawicznie. Najpierw poczucie samotności w oczekiwaniu na najtrudniejszą godzinę. Nawet najbliżsi nie potrafili trwać z Nim na modlitwie ani przez jedną godzinę. Potem zdrada i pojmanie. Następnie parodia przesłuchań u Annasza, Kajfasza i u Piłata, a w międzyczasie biczowanie i cierniem ukoronowanie. I wreszcie wymuszony przez Żydów wyrok: Na krzyż z Nim!

Wielki Piątek to najstraszliwszy dzień dla Chrystusa i dla wierzących w Niego. To dzień gasnącej nadziei. Jakże upokarzająca jest droga na Kalwarię i jak okrutna jest śmierć Jezusa na krzyżu. Wykonało się!

Szybko jednak przeminął dzień wielkiej pustki i ciszy, gdy wrogom Jezusa zdawało się, że zwyciężyli, a problem Proroka z Nazaretu mają już "z głowy". Znakiem tego zwycięstwa miał być kamień, który w Wielką Sobotę zamykał grób Jezusa. Nie spodziewali się, że wszystko odmieni się w Wielką Niedzielę. Chrystus zmartwychwstał! Zwyciężył śmierć, piekło i szatana, a tym, którzy w Niego uwierzą, otworzył bramy nieba. Tam jest nasze przeznaczenie. Celem naszej ziemskiej wędrówki nie jest krzyż, ale zmartwychwstanie. Ta prawda jest najgłębszą treścią naszej wiary. Przekazali ją nam świadkowie zmartwychwstania. Teraz naszym zadaniem jest żyć i wierzyć tak, żeby nie tylko zrealizować swoje przeznaczenie, ale żeby już tutaj, na ziemi być wiernymi świadkami Zmartwychwstania.
Redakcja
Wybrane artykuły publikowane tym numerze PSJ:
  • Misteria - teatr czy modlitwa? - Urszula Janicka-Krzywda
  • Chrystus zmartwychwstan jest - Paweł Szpyrka SJ
  • Zapatrzony w Boga i w człowieka - Bogusław Steczek SJ
  • PSJ IV/2006
    skocz do numeru:
    © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
    Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.