Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
kolorowy miesięcznik
ukazuje się od 1872 roku!

czasopismo stowarzyszone
w Konsorcjum Prasowym WAM

redaktor naczelny:
Jerzy Sermak SJ
(do VIII 2006)
     Wiele pokoleń wierzących Polaków wychowało się na Posłańcu Serca Jezusowego. Nasz miesięcznik nie tylko wzywał do modlitwy w wyznaczonych przez Papieża na każdy miesiąc intencjach ogólnych i misyjnych Kościoła, ale starał się być zawsze nauczycielem dobrej modlitwy. Tej modlitewnej pomocy stale potrzebuje świat, nasza Ojczyzna, Kościół i Ojciec Święty. Do tej formy pomocy zdolny jest każdy z nas.

     Dzięki pięknej, kolorowej szacie graficznej, a przede wszystkim poprzez ciekawe artykuły Posłaniec umacnia swoich Czytelników na drodze wiary, ułatwia zrozumienie Pisma Świętego, pozwala dzielić się doświadczeniem życia i świadectwem wiary, wskazuje drogę do Pana i do braci. Wszystko to czyni w duchu miłości, bo przecież być posłańcem Serca Jezusowego to znaczy uczyć i przypominać, że Bóg jest Miłością.

     Posłaniec Serca Jezusowego jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Od samego początku, czyli od 1872 roku jest redagowany i wydawany przez ojców jezuitów w Krakowie. Kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy, włączając w ten sposób swoich Czytelników w odpowiedzialność za najżywotniejsze sprawy Kościoła.

Zapraszamy do lektury
Posłańca Serca Jezusowego
Wybrane artykuły publikowane w Posłańcu Serca Jezusowego:
 • Chrześcijanie lwom! - Paweł Szpyrka SJ
 • Najbardziej potrzeba nam modlitwy - Stanisław Pomykała SJ
 • Człowiek wielkiego zawierzenia - Leon Dyczewski OFMConv.
 • Listopadowe świętowanie - ks. Jerzy Sermak SJ
 • Rozważania o życiu i śmierci - Sebastian Masłowski SJ
 • Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas - ks. Stanisław Groń SJ
 • W Tobie mam upodobanie - Agnieszka Burda
 • Radość krzyża - Jan Pluta
 • Posługa egzorcysty - O. Benedykt Barkowski
 • Z Maryją przy Jezusie - Z pism S.B. Rozalii Celakówny
 • Przez ciemność do światła - Piotr Tomasz Nowakowski
 • Rzeczywistość sekt - Mariusz Gajewski SJ
 • Błędny rycerz - Paweł Szpyrka SJ
 • Odkupieni Krwią Chrystusa - Jadwiga Zięba
 • Więcej służyć Bogu i ludziom - Andrzej Leśniara SJ
 • 1 2 3 4 5 6 7
  skocz do numeru:
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.