Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
kolorowy miesięcznik
ukazuje się od 1872 roku!

czasopismo stowarzyszone
w Konsorcjum Prasowym WAM

redaktor naczelny:
Jerzy Sermak SJ
(do VIII 2006)
Cena 1 egz. PSJ wynosi 3,80 zł.
     W prenumeracie indywidualnej cena 1 egz. wynosi 3,50 zł. Przy prenumeracie zbiorowej (min. 3 egz.) cena 1 egz. wynosi 3,20 zł. Rabat ten przewidziany jest m.in. dla tych, którzy chcieliby podjąć się kolportażu - pomóc Posłańcowi Serca Jezusa dotrzeć do wielu serc.
     Rabat przysługuje również przy zakupie Posłańca w księgarni naszego Wydawnictwa na ul. Kopernika 26 w Krakowie.
     Prenumeraty indywidualnej lub zbiorowej można dokonać, wpłacając stosowną kwotę na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr r-ku: 66103015080000000801945023
Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

     Prenumeratę przyjmujemy przez cały rok: na kwartał, pól roku lub na rok. Można również zamówić numery PSJ z poprzednich miesięcy. Gdybyśmy nie byli w stanie zrealizować w pełni zamówienia - z racji ewentualnego wyczerpania nakładu z danego miesiąca - pozostałą kwotę przeniesiemy na konto prenumeraty. Koszt wysyłki pokrywa Wydawnictwo WAM!

     Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa o 100% (pocztą zwykłą).


Zachęcamy do prenumeraty
Posłańca Serca Jezusowego!
Wybrane artykuły publikowane w Posłańcu Serca Jezusowego:
 • Chrześcijanie lwom! - Paweł Szpyrka SJ
 • Najbardziej potrzeba nam modlitwy - Stanisław Pomykała SJ
 • Człowiek wielkiego zawierzenia - Leon Dyczewski OFMConv.
 • Listopadowe świętowanie - ks. Jerzy Sermak SJ
 • Rozważania o życiu i śmierci - Sebastian Masłowski SJ
 • Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas - ks. Stanisław Groń SJ
 • W Tobie mam upodobanie - Agnieszka Burda
 • Radość krzyża - Jan Pluta
 • Posługa egzorcysty - O. Benedykt Barkowski
 • Z Maryją przy Jezusie - Z pism S.B. Rozalii Celakówny
 • Przez ciemność do światła - Piotr Tomasz Nowakowski
 • Rzeczywistość sekt - Mariusz Gajewski SJ
 • Błędny rycerz - Paweł Szpyrka SJ
 • Odkupieni Krwią Chrystusa - Jadwiga Zięba
 • Więcej służyć Bogu i ludziom - Andrzej Leśniara SJ
 • 1 2 3 4 5 6 7
  skocz do numeru:
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.