Biblioteka PSJ
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniła się formuła miesięcznika katolickiego "Posłaniec". Wrócił do swojej pierwotnej nazwy "Posłaniec Serca Jezusowego" w nowym formacie oraz z niższą ceną. O. Leszka Gęsiaka SJ na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił o. Stanisław Groń SJ.
Posłaniec Serca Jezusowego
kolorowy miesięcznik
ukazuje się od 1872 roku!

czasopismo stowarzyszone
w Konsorcjum Prasowym WAM

redaktor naczelny:
Jerzy Sermak SJ
(do VIII 2006)
Cena 1 egz. PSJ wynosi 3,80 zł.
     W prenumeracie indywidualnej cena 1 egz. wynosi 3,50 zł. Przy prenumeracie zbiorowej (min. 3 egz.) cena 1 egz. wynosi 3,20 zł. Rabat ten przewidziany jest m.in. dla tych, którzy chcieliby podjąć się kolportażu - pomóc Posłańcowi Serca Jezusa dotrzeć do wielu serc.
     Rabat przysługuje również przy zakupie Posłańca w księgarni naszego Wydawnictwa na ul. Kopernika 26 w Krakowie.
     Prenumeraty indywidualnej lub zbiorowej można dokonać, wpłacając stosowną kwotę na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr r-ku: 66103015080000000801945023
Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

     Prenumeratę przyjmujemy przez cały rok: na kwartał, pól roku lub na rok. Można również zamówić numery PSJ z poprzednich miesięcy. Gdybyśmy nie byli w stanie zrealizować w pełni zamówienia - z racji ewentualnego wyczerpania nakładu z danego miesiąca - pozostałą kwotę przeniesiemy na konto prenumeraty. Koszt wysyłki pokrywa Wydawnictwo WAM!

     Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa o 100% (pocztą zwykłą).


Zachęcamy do prenumeraty
Posłańca Serca Jezusowego!
Wybrane artykuły publikowane w Posłańcu Serca Jezusowego:
 • Rodzina - ks. Andrzej Zwoliński
 • Jak rozpoznać świętego? - Ryszard Paluch
 • Usłyszeć ciszę - Alicja Bronakowska
 • Fotografia jako kłamstwo - ks. Andrzej Zwoliński
 • Być szczęśliwym dziś - Katarzyna Bożek
 • Bóg ukryty - Ojciec Jerzy
 • Jachówka - wieś Rozalii Celakówny - Urszula Janicka-Krzywda
 • Posługa słowa - Paweł Szpyrka SJ
 • Jadąc ku Bogu - Norbert Kacprzak SJ
 • Zmęczenie i odpoczynek - ks. Stanisław Łucarz SJ
 • Tajemnica Nieskończoności - Artur Marek Wójtowicz
 • Turystyka drogą ku Bogu - dr Paweł Różycki
 • Jezusowy czerwiec - Jan Pluta
 • Romantyzm i kult Serca Bożego - ks. Stanisław Łucarz SJ
 • Bóg Święty - Ojciec Jerzy
 • 1 2 3 4 5 6 7
  skocz do numeru:
  © Wszystkie prawa zastrzeżone • WydawnictwoWAM.pl • 2000-2010
  Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.